Zarejestruj się
Login

Nadruk

DAGO Express GmbH
Karl-Marx-Straße 193
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland

NIP: DE342078274

kontakt:
Telefon: +49 335 553 104 24
E-mail: mail@dagoexpress.de

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
B.A.(Econ.) Damian Gołuński

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na naszych stronach zostały stworzone z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie internetowej zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

exit-upchevron-downarrow-right