Zarejestruj się
Login

Ochrona danych

I. Informacje o nas jako administratorach

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w rozumieniu prawa o ochronie danych jest:

DAGO Express GmbH
Karl-Marx-Straße 193
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

Telefon: +49 335 553 104 24

e-mail: mail@dagoexpress.de

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo

potwierdzenie, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, informacje o przetwarzanych danych, dalsze informacje o przetwarzaniu danych i kopie danych (por. również art. 15 RODO);

do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO);

do natychmiastowego usunięcia danych, które ich dotyczą (por. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 (3) RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

do otrzymywania danych, które ich dotyczą i dostarczonych przez nich oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom/administratorom (patrz również art. 20 RODO);

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (patrz również art. 77 RODO).

Ponadto Dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez Usługodawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli powiadomienie to jest niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku. Niezależnie od powyższego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo to zrobić zgodnie z Art. 21 RODO, masz prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących Cię danych, pod warunkiem, że dane zostały przetworzone przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

III. Informacja o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania, a poniżej nie zostaną podane żadne inne informacje na temat poszczególnych metod przetwarzania.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera są wykorzystywane między innymi do zbierania typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, strony internetowej, z której przeszedłeś na naszą stronę internetową (URL strony odsyłającej), strony internetowej (stron) naszej strony internetowej, którą odwiedzasz, daty i godziny odpowiedniego dostępu oraz adresu IP połączenia internetowego, z którego korzysta nasza strona internetowa.

Te zebrane w ten sposób dane będą przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi od Ciebie. Przechowywanie odbywa się na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że konieczne jest dalsze przechowywanie do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są całkowicie lub częściowo zwolnione z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Pliki cookie

a) Sesyjne pliki cookie/sesyjne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez używaną przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają pewne informacje o Tobie, takie jak przeglądarka lub dane o lokalizacji lub adres IP, w indywidualnym zakresie.

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ przetwarzanie np. umożliwia powielanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b.) RODO, o ile te dane cookie są przetwarzane w celu zawarcia umowy lub przetwarzania umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po zamknięciu przeglądarki internetowej te sesyjne pliki cookie są usuwane.

b) Pliki cookie stron trzecich

W razie potrzeby nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, można znaleźć w poniższych informacjach.

c) Możliwość unieszkodliwiania

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w dowolnym momencie. Jednak kroki i środki wymagane w tym celu zależą od konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną. W przypadku tak zwanych plików cookie flash nie można jednak zapobiec przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu zależą również od konkretnego odtwarzacza Flash, którego używasz. W razie jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash albo skontaktować się z producentem lub działem pomocy technicznej.

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej są w pełni użyteczne.

Kontrakt

Dane przekazane przez Państwa w celu korzystania z naszej oferty towarów i/lub usług będą przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie umowy i przetwarzanie umowy nie jest możliwe bez podania swoich danych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Usuwamy dane po całkowitym przetworzeniu umowy, ale musimy przestrzegać podatkowych i handlowych okresów przechowywania. W ramach przetwarzania umowy przekazujemy Twoje dane firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Konto klienta / funkcja rejestracji

Jeśli utworzysz u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, wykorzystamy dane wprowadzone podczas rejestracji (np. gromadzić i przechowywać Państwa imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. w celu zapewnienia Państwu przeglądu Państwa poprzednich zamówień z nami lub w celu zaoferowania Państwu tzw. funkcji notatnika). Jednocześnie przechowujemy adres IP i datę rejestracji wraz z godziną. Oczywiście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W ramach dalszego procesu rejestracji zostanie uzyskana Państwa zgoda na to przetwarzanie i odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zebrane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia konta klienta.

O ile wyrażasz zgodę na to przetwarzanie, Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawa prawna przetwarzania.

Jeżeli otwarcie konta klienta służy również środkom przedumownym lub realizacji umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Udzieloną nam zgodę na otwarcie i utrzymanie konta klienta można uzyskać zgodnie z art. 7 (3) RODO w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to poinformować nas o odwołaniu.

Zebrane w tym zakresie dane zostaną usunięte, gdy tylko przetwarzanie nie będzie już konieczne. Musimy jednak przestrzegać podatkowych i handlowych okresów przechowywania.

Sprawdzanie zdolności kredytowej i scoring

W zakresie, w jakim oferujemy Ci podstawową możliwość płatności fakturą w ramach naszego asortymentu towarów lub usług, a Ty z niej korzystasz, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z agencją kredytową (np. Creditreform, Schufa, Bürgel lub infoscore) w celu uzyskania raportu kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych. W tym celu Twoje dane, o ile są istotne dla umowy, takie jak np.: Przekaż swoje imię i nazwisko oraz adres agencji kredytowej. Używamy kolejnych informacji o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności, aby zdecydować, czy zaoferować Ci płatność na podstawie faktury.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w wiarygodności roszczenia zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Prośby o kontakt / możliwość kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na Twoje zapytanie, a w najlepszym razie w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli Twoja prośba zostanie ostatecznie rozpatrzona, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania, takimi jak: w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Analityka Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Informacje o użytkowaniu i użytkownikach, takie jak Adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwanym "Google Analytics".

Funkcja anonimizacji.

Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP w UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyty na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google utrzymuje poniżej

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

dalsze informacje o ochronie danych, np. również na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto Google oferuje

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami. Ten dodatek można zainstalować za pomocą popularnych przeglądarek internetowych i oferuje dodatkową kontrolę nad danymi, które Google zbiera podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzaniu naszej strony internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Oczywiście możesz również dowiedzieć się, czy i jakie inne usługi analizy internetowej są przez nas wykorzystywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa "Google+"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ ("Google Plus"). Google+ to serwis internetowy firmy Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej. Google udostępnia więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji na stronie

https://developers.google.com/+/web/

gotowy dla Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej witryny, którą odwiedzasz, Twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych konieczne jest, aby Google przetwarzał Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej. Jeśli są Państwo zalogowani w Google podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych wtyczek, informacje zebrane przez wtyczkę na temat Państwa konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Google. Google może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli np. użyj tak zwanego przycisku "Udostępnij" Google, informacje te będą przechowywane na Twoim koncie użytkownika Google i, jeśli to konieczne, publikowane za pośrednictwem platformy Google. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Google.

Google udostępnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Państwa praw i możliwości ochrony w tym zakresie w

https://policies.google.com/privacy

możliwe do odzyskania informacje o ochronie danych. Mapy Google Na naszej stronie internetowej używamy Google Maps do wyświetlania naszej lokalizacji i tworzenia wskazówek dojazdu. Jest to usługa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli wywołasz komponent Google Maps zintegrowany z naszą witryną, Google zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W celu wyświetlenia naszej lokalizacji i stworzenia wskazówek dojazdu przetwarzane będą ustawienia i dane użytkownika. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej strony internetowej.

Łącząc się z Google w ten sposób, Google może określić, z której strony internetowej wysłano żądanie i na jaki adres IP mają zostać przesłane wskazówki.

Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły można znaleźć powyżej w sekcji "Pliki cookie".

Ponadto korzystanie z Google Maps i informacji uzyskanych za pośrednictwem Google Maps podlega Warunkom korzystania z Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de oraz Warunkom korzystania z usługi Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Ponadto Google oferuje

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

Wtyczka społecznościowa "Facebook" Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook jest serwisem internetowym Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest ponownie obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwaną dalej "Facebookiem".

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Facebook udostępnia dalsze informacje na temat możliwych wtyczek i ich funkcji pod adresem

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

gotowy dla Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej witryny, którą odwiedzasz, Twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych konieczne jest, aby Facebook przetwarzał Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych wtyczek, informacje zebrane przez wtyczkę na temat Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebook. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku "Lubię to" Facebooka, informacje te będą przechowywane na Twoim koncie użytkownika Facebooka i, jeśli to konieczne, publikowane za pośrednictwem platformy Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub zapobiec blokowaniu ładowania wtyczki Facebooka za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej.

Facebook udostępnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Państwa praw i możliwości ochrony w tym zakresie w

https://www.facebook.com/policy.php

możliwe do odzyskania informacje o ochronie danych. Wtyczka społecznościowa "Twitter" Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter jest serwisem internetowym firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwanej dalej "Twitterem".

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej. Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej witryny, którą odwiedzasz, Twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych konieczne jest, aby Twitter przetwarzał Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych wtyczek, informacje zebrane przez wtyczkę na temat Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Twitter. Twitter może przypisać zebrane w ten sposób informacje do osobistego konta użytkownika. Jeśli np. użyj tak zwanego przycisku "Udostępnij" na Twitterze, informacje te są przechowywane na Twoim koncie użytkownika Twittera i, jeśli to konieczne, publikowane za pośrednictwem platformy Twitter. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Twittera.

Twitter udostępnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony w tym zakresie w

https://twitter.com/privacy

możliwe do odzyskania informacje o ochronie danych.

Google AdWords ze śledzeniem konwersji

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponent reklamowy Google AdWords oraz tzw. śledzenie konwersji. Jest to usługa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy śledzenia konwersji, aby reklamować naszą ofertę w ukierunkowany sposób. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, śledzenie konwersji, z którego korzystamy, zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny i odwiedzasz określoną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, czy kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych w Google, a następnie zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Poprzez zebrane w ten sposób informacje Google dostarcza nam statystyki dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Ponadto otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy (reklamy) oraz o stronach naszej witryny, do których następnie uzyskano dostęp. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie będą w stanie zidentyfikować Cię w ten sposób.

Możesz również zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednocześnie możesz usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w dowolnym momencie. Jednak kroki i środki wymagane w tym celu zależą od konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną.

Ponadto Google oferuje również w ramach

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

dalsze informacje na ten temat, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdSense

Na naszej stronie internetowej używamy Google AdSense do integracji reklam. Jest to usługa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA ("Tarcza Prywatności UE-USA")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Google AdSense przechowuje pliki cookie i tak zwane sygnały nawigacyjne na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Oprócz Państwa adresu IP i wyświetlanych formatów reklamowych, zebrane w ten sposób informacje będą przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Google może również udostępniać te informacje partnerom umownym. Google oświadcza jednak, że Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi pochodzącymi od Pana.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły można znaleźć powyżej w sekcji "Pliki cookie".

exit-upchevron-downarrow-right